Verdens Hørselsdag 2022 - Å høre for livet, lytt med forsiktighet

Det å beskytte barnas hørsel er et tiltak som bør tas på alvor, siden skader i det indre øret kan være permanente. På skoler, der undervisning ofte foregår via hodetelefoner, er det spesielt viktig å velge trygge produkter som er laget for å minimere faren for hørselsskader.

I fjor skrev vi artikkelen «Konsekvensen av de teknologiske valgene vi gjør» på fagbloggen. Målet med artikkelen var å sette fokus på hva slags konsekvenser det å kjøpe inn hodetelefoner uten lydbegrensing kan få for skolebarna.

Kanskje var vi ett år for tidlig ute. Årets kampanje fra Verdens helseorganisasjon er nemlig nettopp «Å høre for livet, lytt med forsiktighet», der det fokuseres på å forebygge hørselstap gjennom trygg lytting.

 

Mange er ikke klar over risikoen

I 2019 gjennomførte vi i Skolelyd en spørreundersøkelse, og da avdekket vi at så mange som 85 % av skolene som deltok ikke var klar over hørselsskaderisikoen hodetelefoner uten lydbegrensning har.

Det var altså de færreste som visste at lyd over 85 dB kan skade barnas hørsel – også over relativt korte perioder.

 

Hvilke tiltak kan begrense hørselsskader?

Ifølge Verdens helseorganisasjon, bør ikke barn mellom 5 og 16 år benytte hodetelefoner uten lydbegrensning på 85 dB. I 2019 ble det gjort undersøkelser som viser at nærmere 50 % av unge mellom 12 og 35 år har hørselsskader grunnet høy lyd.

Mange vanlige årsaker til hørselstap kan forebygges, inkludert hørselstap forårsaket av eksponering av for høye lyder. «Sikker lytting» kan redusere risikoen for hørselstap forbundet med rekreasjonsrelatert lydeksponering.

WHO (Verdens helseorganisasjon) oppfordrer både regjeringer, industripartnere og sivilsamfunn til å øke bevisstheten rundt trygg lytting, blant annet ved å implementere evidensbaserte standarder.

 

Vi er vårt ansvar bevisst

I Skolelyd har trygg lytting vært en hjertesak helt siden oppstarten i 2019. Tre år senere har vi levert nærmere 100 000 hodetelefoner til skoler i hele Norge. Samtlige hodetelefoner har en lydbegrensning på 85 dB til 93 dB, noe som er WHO’s anbefalte grense for trygg lytting når man har musikk rett på øret.

Verdens helseorganisasjon har beslutningstakere som en av målgruppene i forbindelse med Verdens Hørselsdag 2022. Skolelyd retter seg derfor direkte til skoleledere og skoleeiere med årets artikkel i fagbloggen.

 

«Lytt med forsiktighet»

Vi ønsker å spre budskapet om at å lytte med forsiktighet burde være en av de sentrale punktene å tenke på for skoler, kommuner og andre som skal velge leverandør av hodetelefoner.

Har leverandøren fokus på barnas beste i form av lydbegrensning og god informasjon om lydvett, tips til forebygging av hørselsskader, eller lignende?

Vi håper årets kampanje gjør at enda flere velger hodetelefoner med lydbegrensning neste gang det skal kjøpes inn hodetelefoner.

 

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker flere gode råd i forbindelse med valg av hodetelefoner. Vi har kompetansen og utstyret du trenger!

 

Bestill gratis testheadset før du kjøper her