Hvorfor velge leverandører med fokus på bærekraft og samfunnsansvar?

En leverandør som virkelig bryr seg om sine kunder vil ha fokus på hvordan kundens kjøp påvirker hele forsyningskjeden.

Dette handler ikke bare om at leverandøren skal levere miljøvennlige produkter. Like viktig er det at leverandøren har positiv påvirkning på samfunnet i helhet. Dette innebærer blant annet oppfølgning av underleverandører, og fokus på at rettigheter, lover og regler ivaretas i hele produksjonskjeden.

 

Hvordan kan din leverandør påvirke bærekraft og vise samfunnsansvar?

Din leverandør kan potensielt hjelpe deg å påvirke forsyningskjeden og samfunnet i positiv retning når du handler.

Hvordan leverandøren skaffer råvarer og tar hensyn til at sikkerheten til arbeidere/produsenter ivaretas, er blant faktorene som spiller inn. Det er også viktig å velge leverandører som unngår bruk av giftige stoffer i produktene sine, og som sørger for bærekraftig logistikk.

Bedriftens oppfølgning av underleverandører og tredjeparters rutiner med tanke på internasjonal lovgivning rundt barnearbeid og kvalitet på arbeidsvilkår for de ansatte, er også sentralt.

Sikrer for eksempel leverandøren din at det ikke foregår diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion og etnisk bakgrunn, så vel som seksuell eller politisk orientering, i produksjonskjeden?

 

Fordeler ved å velge leverandører med fokus på bærekraft

Det finnes mange fordeler ved å velge leverandører som har fokus på bærekraft og samfunnsansvar. Her er noen av dem:

  • Du tar valg som ikke har miljøskadelige virkninger
  • Du unngår å støtte dårlige arbeidskår eller produsenter som bryter menneskerettigheter
  • Du kan føle deg sikker på at produktet du kjøper er trygt

Hva om du velger en leverandør som ikke har fokus på eller mulighet for å dokumentere bærekraftige valg og samfunnsansvar? Dette kan potensielt påvirke forsyningskjeden negativt i form av at du indirekte støtter barnearbeid, miljøfarlige produkter, giftige stoffer i produkter med mer.

 

Hvordan vite om leverandøren din tar ansvar?

Dersom du ønsker å forsikre deg om at leverandøren din tar ansvar for bærekraft og samfunn, er det viktig å se etter sertifiseringer og/eller godkjenninger.

Har for eksempel bedriften et sertifisert miljøledelsessystem (Miljøfyrtårn, Iso14001 o.l) slik at de kan overvåke og vurdere sin egen miljøpåvirkning? Her er sertifikatene og godkjenningene du bør se etter:

  • Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.
  • CE godkjenning: CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres.
  • RoHS: Begrensning i bruk av farlige stoffer

 

Skolelyd er sitt ansvar bevisst

Skolelyd som leverandør har fokus på bærekraft og samfunnsansvar. Vi er fra 2022 godkjent Miljøfyrtårn, og kan i tillegg vise til et miljøsertifikat fra Norsirk, samt CE-godkjenninger og RoHS for produktene vi selger.

Vi tar også sosialt ansvar, og er bevisste på å ha underleverandører som ivaretar ansattes arbeidsvilkår. Les mer om vårt fokus på bærekraft og samfunnsansvar her.