Konsekvensen av de teknologiske valgene vi gjør


I ukens artikkel i fagbloggen skal vi se nærmere på teknologiske valg, og hvordan vi allerede i dag kan gjøre valg som kan påvirke skolens elever for resten av deres liv.

På regjeringen.no kan vi lese følgende fra “Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen”

“Skolen skal også bidra til at vi som samfunn kan håndtere digitaliseringen. I utviklingen av nye tjenester og produkter trenger vi både de som kan forstå det tekniske, og de som kan forutse konsekvensene for enkeltpersoner og samfunnet av de teknologiske valgene vi gjør” les mer ved å klikke her

Lærere og skoleledere med vanskelige teknologiske valg
Mange lærere, skoleledere og skoleeiere har de siste årene stått foran svært mange, og vanskelige teknologiske valg i forbindelse med digitaliseringen i skolen.

Valg av PC, Ipad eller Chromebook kan i stor grad påvirke hvilke digitale læremidler som kan benyttes på de forskjellige enhetene. Dette påvirker igjen hvilke læringsopplegg som kan eller bør følges, og hva slags tilleggsutstyr som må kjøpes til de forskjellige enhetene.

En jungel av informasjon
I en jungel av informasjon, med et stort antall forskjellige digitale læremidler, teknologisk utstyr og læringsopplegg er det lett å bli forvirret. Og dette tror jeg har vært en stor utfordring for mange å få på plass i løpet av digitaliseringen.

Valg som påvirker barna for resten av livet

Heldigvis for Norge har vi de beste lærerne i verden. Og vi kan senke skuldrene våre. Vel vitende om at uansett hva skolene velger av digitale læremidler og læringsopplegg, vil våre barn få god opplæring og oppfølging i skolen.

MEN, for det er et men...

I en markedsundersøkelse gjennomført med 28 skoler i 2019 svarte over 85% av skolene at de ikke visste eller ikke hadde hodetelefoner med volumbegrensning for å beskytte barnas hørsel.

På HLF (hørselshemmedes landsforbund) sin kampanjeside “Hvert øre teller” (lhttps://www.hvertoreteller.no/) står det følgende:

“Verdens Helseorganisasjon (WHO) frykter at halvparten av unge i den vestlige verden skal få hørselskader på grunn av måten vi omgås lyd på, særlig med musikk rett i øret.”

De teknologiske valgene vi gjør får konsekvenser. Å kjøpe headset uten lydbgrensning kan i verste fall skade barnas hørsel permanent. Det er ikke mulig å fikse hørselsskader etter de har skjedd. Det betyr at noen barn vil leve med øresus og/eller nedsatt hørsel resten av livet.

Gjør et smart valg. Velg hodetelefoner med lydbgrensning, og husk å snakke med barna om lydvett.

Du kan lese mer om lydvett i vår fagblogg ved å KLIKKE HER