Slik bidrar god lyd til økt forståelse blant elever

Lyd blir ofte undervurdert i læringssammenheng. Når det er snakk om barn og deres evne til læring i skolen, tenker man stort sett på at det trengs faglig dyktige lærere, god luftkvalitet og tilstrekkelig med pauser. Men hva med lydkvalitet og støy?

Vi skal nå se nærmere på hvordan lydkvalitet påvirker elevenes evne til å lære, og hvilke hjelpetiltak som finnes.

 

Støy og dårlig lyd i klasserom

I norske klasserom kan det finnes mange faktorer som påvirker elevens evne til å ta til seg læringsmateriale. Ifølge forskning kan lydkvalitet være et problem enten man lider av hørselshemming eller ikke – også i klasserom med i utgangspunktet god akustikk.

Forskerne så blant annet på hvordan lærerens fysiske avstand til elevene påvirket oppfattelse av lyd. Barn i aldersgruppen 5 til 7 år fikk undervisning i avstander på to, fire og åtte meter, og evnen til å gjenkjenne ord var da på henholdsvis 89, 55 og 36 %.

Rent praktisk betyr dette at barna som sitter bakerst i klasserommet kan ha større vansker med å ta til seg det læreren sier, og at god lyd er avgjørende.

Store deler av skoledagen handler om å lytte til læreren i timen, og mye av pensum kan gå tapt om lydforholdene er dårlige. Foruten avstand, kan faktorer som veiarbeid utenfor klasserommet, støy fra elektronikk og lignende føre til et dårligere læringsmiljø.

 

Slik kan dårlige lydforhold forbedres

Det er nærliggende å anta at avstand mellom elev og lærer og støy vil kunne påvirke evnen til læring hos barn og ungdom i alle aldersgrupper.

Jo lengre unna lydkilden man sitter, og jo mer støy det er i omgivelsene, jo vanskeligere er det å prosessere det som blir sagt.

Heldigvis finnes det en enkel løsning. Dersom alle elevene i klasserommet bruker headset, vil de ikke forstyrres av ytre støykilder. De vil også kunne høre læreren tydelig – og da spesielt ved undervisning på data og iPad.

 

Headset med volumbegrensning

Dersom det skal benyttes headset til undervisning, er det viktig å tenke på volumbegrensning. Hvis lyden blir for høy, kan nemlig dette føre til permanente eller midlertidige hørselsskader hos barna. Eksempler på dette er tinnitus, hørselstap og støyskade.

Velg derfor hodetelefoner som er spesielt tilpasset undervisning, og som ikke forårsaker alvorlige skader på hørsel. Her finner du headset med volumbegrensning som er skreddersydd for barn i alderen 5–16 år.

Når blir lyd skadelig? Både lydstyrke og varighet spiller inn. Skal man utsettes for lyd i åtte timer (som er omtrentlig lengde på en skoledag) er den anbefalte lydgrensen 85 dB.

Generelt sett bør man bruke hodetelefoner med en maksimal lydbegrensing på ca. 85 dB. Med en høyeste lydsperre på 85–93 dB, kan du trygt la barna lytte til undervisningsmateriale direkte på ørene!

 

Lyd til tekst – et smart alternativ

Foruten headset, støyreduksjon og lignende, finnes det andre muligheter som kan gjøre det enklere for elever å ta til seg læringsstoffet.

Dersom du har en muntlig forelesning, kan det være lurt å spille inn lyden slik at barna kan gå gjennom innholdet i eget tempo senere. I den forbindelse kan det være spesielt nyttig med transkribering, altså å gjøre lyd om til tekst.

Du kan få hjelp til transkribering, da dette kan være en nokså tidkrevende prosess. Når elevene kan lese læringsinnholdet fremfor å lytte til det, gir dette flere fordeler. Elevene kan blant annet søke etter nøkkelord og raskt finne innholdet de leter etter.

Tekst kan dessuten nå ut til elever med hørselshemming, noe som er viktig å ta hensyn til.

 

Oppsummering

Lydkvalitet har direkte innvirkning på barnas evne til å lære på skolen. Støy, bråk eller dårlig lyd kan føre til at viktig læringsstoff ikke fanges opp.

Det finnes heldigvis mange smarte tiltak som kan gjøre hverdagen enklere for elever i den norske skole! Headset med lydbegrensning bør være en prioritet. Samtidig bør man huske på at transkribering kan være nyttig.