Lydvett
I forrige artikkel skrev vi om “konsekvensen av de teknologiske valgene vi gjør”.
I denne ukens artikkel får du 5 tips for å forebygge hørselsskader. (Se lenger ned for tips).

En del av denne artikkelen er hentet ut fra verdens helseorganisasjon sin brosjyre om trygg lytting. Du kan lese hele rapporten på engelsk ved å klikke her

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at rundt 1 milliard mennesker står i fare for hørselsskader/hørselstap på grunn av utrygge lyttemetoder. Over 50% utsettes for usikre lydnivåer fra personlige lydenheter.

Tilgang, langtidsbruk og høy lyd
De siste årene har tilgjengeligheten på lydavspillende enheter eksplodert. Neste alle barn og voksne i Norge har mobil og headset. Om vi kombinerer denne tilgangen med lange økter med musikk og svært høy lyd lever mange i faresonen for å få hørselsskader permanent.

Mange hørselsskader er irreversible
Når eksponeringen er spesielt høy eller langvarig kan den forårsake permanent skade på sensoriske celler, noe som resulterer i irreversibelt hørselstap. Høyfrekvensområdet (dvs. høye lyder) påvirkes først og kan ikke merkes umiddelbart. Fortsatt eksponering kan føre til videreutvikling av hørselstapet.

Hørselstap kan påvirke mange aspekter av livet, inkludert et barns sosiale og pedagogiske utvikling og deres arbeidsevne.

Så hva er trygg lytting?
Trygg lytting er avhengig av intensitet (lydstyrke), varighet (tid) og frekvens (hvor ofte). Disse tre faktorene henger sammen og påvirker den totale belastningen på en persons øre.
Den gode nyheten er at hørselsskader kan forebygges med følgende velvalgte tips:

1. Hold volumet nede
85dB regnes som det høyeste trygge volumet i opptil 8 timer eksponering. Den tillatte tiden for trygg lytting går ned i takt med at volumet økes. For eksempel kan et volum på 100dB lyttes til i maks 15 minutter før det kan være skadelig for hørselen.

2. Bruk hodetelefoner med lydbegrensning
Det er vanskelig å følge med på alle elevene samtidig når det skal lyttes til musikk, tekster, videoer m.m. i undervisningen. Derfor vil det være tryggere å ha en innebygd volumbegrensning på hodetelefonene slik at ingen har mulighet til å lytte med alt for høyt volum.

3. Hvis økonomien tilsier det, er det anbefalt med aktiv støykansellering headset.
Disse isolerer og begrenser støy fra klasserom eller andre rom med mye støy, og det vil derfor ikke være behov for å øke volumet til maks for å høre hva som blir spilt av på enhetene.

4. Ta pauser
Husk å ta pauser underveis og minst en gang per time. Jo høyere lyd, jo oftere bør du ta pause. Kjenner du på hodevondt, at det trykker eller piper i øret bør du ta pause med en gang.

5. Respekter trygge lyttenivåer
Mange headset uten trygge volumbegrensninger har 100dB eller mer som maks volum. Med over 100dB kan dette være skadelig for elevene selv etter korte økter over 15 minutter.
Et godt tips kan være å lytte i et stille miljø slik at elevene slipper å skru opp volumet for å høre hva som blir sagt/avspilt. Dere kan også sette grenser for maks volum i klasserommet. For eksempel: Vi skrur ikke opp lyden til over 60% når det er stille i klasserommet.

Hva kan foreldrene gjøre?
Foreldre må spille en aktiv rolle i utdanne barna sine om trygge lyttevaner. Del derfor gjerne denne artikkelen med foreldrene slik at de kan følge med og snakke med barna sine om lydvett.

Hva kan lærerne gjøre?
Barn og ungdom må læres opp om de mulige farene ved eksponering av for høye lyder og samtidig bli oppfordret til å utvikle trygge lyttevaner. Slik informasjon bør være en del av pensum i helsefag, musikk eller andre relevante fag.