Miljøfyrtårn

Skolelyd som leverandør har fokus på bærekraft og samfunnsansvar. Vi er derfor svært stolte av å ha blitt sertifisert Miljøfyrtårn fra januar 2022. 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Skolelyd miljøfyrtårn

Bærekraft

Sosialt ansvar

Gjennvinning og behandling av EE-avfall, batterier og emballasje.

Skolelyd tar sitt ansvar for miljøvennlig retur via vårt medlemskap hos Norsirk.

NORSIRK er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. De samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til våre produsentansvar.

Norsirk henter EE-avfall fra omtrent 2500 hentesteder i hele Norge. Produsenter av EE-produkter må betale et miljøgebyr til en myndighetsgodkjent returordning. Gebyret skal finansiere sikker og miljøriktig håndtering av avfallet. Non-profit selskapet NORSIRK har gjennom Elretur driftet en slik ordning siden 1998.

Vi tar ansvar for at alle våre varer blir produsert uten at mennesker blir skadet. Derfor må alle våre leverandører godta våre krav til blant annet følgende:

  • Ingen ansatte i selskapet eller hos underleverandører er yngre enn hva som er tillatt av den nasjonale loven, og ihht ISO no.138
  • Ingen ansatte under 18 år skal jobbe hvis det er fare for deres helse eller sikkerhet
  • I forbindelse med ansettelser, opplæring, engasjement osv. skal det ikke forekomme noen form for diskriminasjon basert på etnisk bakgrunn, religion, alder, kjønn, seksuell orientering, organisert, eller politisk orientering.
  • Ingen kvinner blir oppsagt på grunn av svangerskap
  • Arbeidsplassen er trygg og hygienisk så langt som mulig innenfor den spesifikke arbeidssituasjonen. Tiltak iverksettes for å forhindre ulykker eller helseskader på arbeidsplassen.

i 2023 ble det sendt ut et konsulentselskap til våre fabrikker der de utførte intervju med et titalls ansatte, så på sikkerhet og kvalitet m.m. Vi er veldig fornøyde med at rapporten kom tilbake med 0 feil basert på de strenge kriteriene vi har satt til våre leverandører 🙂

Miljøsertifikat fra Norsirk 2024